De volgende vergadering van de Wmo-raad is op 1 april in de Haarlezaal.

De eerstvolgende Themabijeenkomst is 18 april  in het Centrum.
Aanvang 19.30 uur.

Nadere informatie kunt u ongeveer een week voorafgaand hier downloaden.