De volgende vergadering van de Wmo-raad is op 8 juli in de Haarlezaal.

De eerstvolgende Themabijeenkomst is 2 juli  in de Haarlezaal.
Aanvang 19.30 uur.

Nadere informatie kunt u ongeveer een week voorafgaand hier downloaden.