De Wmo-raad adviseert het college van B&W zowel gevraagd als ongevraagd. Alle adviezen zijn openbaar.

Adviezen 2018

Adviezen 2017

Adviezen 2016

Adviezen 2015

Adviezen 2014