Alle themabijeenkomsten zijn openbaar. De Wmo-raad komt op deze manier graag in contact met de achterban en inwoners van de gemeente Hellendoorn. De themabijeenkomsten kenmerken zich door de informele setting en zijn bedoeld om kennis te vergroten of te vergaren over verschillende thema’s en onderwerpen die binnen het sociale domein spelen. Input kan gebruikt worden voor de Wmo-raad om advies uit te brengen aan het College van B&W. Het geeft u, als burger, dan ook rechtstreeks de kans om uw stem te laten horen!

Heeft u zelf een suggestie of een interessant onderwerp? Laat het ons weten! Dat kan door een mailtje te sturen naar: e.hondebrink@stichtingdewelle.nl.

 

14 oktober 2021  thema: LHBTI

17 november 2021

 

2020

24 november 2020 (in Het Centrum) – vervallen –

11 februari 2020 –  Hulp en ondersteuning aan jongeren op het MBO.

2019

1 oktober 2019 – Themabijeenkomst Het Sociaal Plein

26 juni 2019 – Themabijeenkomst Bewaking van zorg aan ouderen

11 februari 2019 – Themabijeenkomst in Het Centrum
Onderwerp: Beschermd wonen

2018

28 november 2018 – Themabijeenkomst – DNA van de gemeente Hellendoorn: de toepassing van Big Data!.

2 oktober 2018 – Themabijeenkomst – Hoe passend is passend onderwijs?

13 juni 2018 – Themabijeenkomst Passend Onderwijs en het Samenwerkingsverband.

11 april 2018 – Uitnodiging voor thema-avond over passend onderwijs

12 februari 2018 – Uitnodiging voor de themabijeenkomst georganiseerd samen met het Cliëntenplatform over de Participatiewet.

2017

21 november 2017 – Thema-avond over Right to Challenge.

20 september 2017 – Bijeenkomst geannuleerd

21 juni 2017 Uitnodiging voor bijeenkomst met als thema ‘Vluchtelingen’

5 april 2017 Agenda themabijeenkomst dementie