De volgende vergadering van de Wmo-raad is vanwege de coronacrisis online zonder publieke tribune op 11 mei

Nadere informatie kunt u ongeveer een week voorafgaand hier downloaden.

De geplande themabijenkomst van 9 juni komt vanwege de coronacrisis te vervallen.
De eerstvolgende themabijeenkomst staat gepland op 22 september.