Themabijeenkomsten worden georganiseerd en zijn bedoeld om de Wmo-raad van de nodige informatie te voorzien de over wat er speelt in de achterban of wat nodig is op het terrein van de Wmo en Jeugdhulp in de gemeente. Op deze bijeenkomsten is iedereen welkom.

Agenda’s
Impressies
Verslagen