Alle themabijeenkomsten zijn openbaar. De Wmo-raad komt op deze manier graag in contact met de achterban en inwoners van de gemeente Hellendoorn. De themabijeenkomsten kenmerken zich door de informele setting en zijn bedoeld om kennis te vergroten of te vergaren over verschillende thema’s en onderwerpen die binnen het sociale domein spelen. Input kan gebruikt worden voor de Wmo-raad om advies uit te brengen aan het College van B&W. Het geeft u, als burger, dan ook rechtstreeks de kans om uw stem te laten horen!

Heeft u zelf een suggestie of een interessant onderwerp? Laat het ons weten! Dat kan door een mailtje te sturen naar: e.hondebrink@stichtingdewelle.nl.

 

Agenda’s
Impressies
Verslagen