Vergaderingen Wmo-raad 2021 maandag 19.30 uur. 

De vergaderingen van de Wmo-raad zijn openbaar en vinden plaats in de Haarlezaal van het Huis voor Cultuur en Bestuur, tenzij anders aangegeven. Voor digitale vergaderingen kunt u een link opvragen bij e.hondebrink@stichitngdewelle.nl.

18 januari (digitaal)

8 maart

10 mei

5 juli

6 september

25 oktober

6 december

 

Themabijeenkomsten 2021 19:30 uur

De themabijeenkomst zullen alleen fysiek plaatsvinden met in acht neming van de geldende maatregelen of deze komt te vervallen.

9 juni

22 september

17 november