Samenstelling Wmo-raad

Hans Manschot – Nijverdal (voorzitter)

Jiska Ouwerkerk-Houkema – Nijverdal

Gerard Ingehoest – Hellendoorn

Koert Webbink – Hellendoorn

Trudy Wierink-Siers – Nijverdal

Albert Marsman – Nijverdal

Marcia Reitsma – Nijverdal

Dennis Meijerman – Nijverdal

De Wmo-raad is op zoek naar nieuwe leden. De Wmo-raad zoekt nieuwe mensen die de raad komen versterken. Bent u betrokken bij burgers met een zorgvraag in onze gemeente? En bereid meet denken over hoe de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wordt uitgevoerd? Heeft u bovendien (enige) ervaring of affiniteit met één van de doelgroepen van de WMO? Heeft u veel contacten met mensen in uw omgeving en een goede antenne om signalen uit de samenleving op te pakken? Dan bent u wellicht een geschikte kandidaat. Kijk hier voor de uitgebreide profielschets.

 

Kijk ook eens bij:

Missie & visie

Samenstelling

Werkwijze

Links

Signaalkaart